• Domů
 • O nás
 • Export / Import
 • Stáže / Vzdělání
 • Kulturní porozumění
 • Kontakty

Využíváme silných partnerů, kteří Vám pomohou se zajištěním následujících věci:

Právní oblast

 • Obchodní právo - založení společnosti, zápisy do obchodního rejstříku, zajištění právního oprávnění, změny ve výši kapitálu, restruktualizace a likvidace obchodní společnosti, akciové a opční programy, zakládání společných podniků - joint venture, prezentace pozice a argumentů oponentů
 • Antimonopolní regulace - provádění finančně majetkových operací s ohledem na požadavky antimonopolního práva, ochrana při zahrnutí na seznam proti nespolehlivým dodavatelům, soudní spory s antimonopolními orgány - hájení zájmů v řízeních
 • Insolvence - akvizice společností a aktiv v insolvenčním řízení, koupě a prodej pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení
 • Nemovitost a stavebnictví - vyšetření právního stavu nemovitostí, strukturace nemovitostních projektů včetně daňové oblasti, zabezpečení investic na zelené louce - brownfieldových projektů, územní plánování, stavební řízení, řešení sporných otázek při výstavbě, zastupování v rozhodčích a soudních řízení
 • Pracovní právo - pracovněprávní předpisy, příprava smluv, řešení případu poručení práva, příprava výpovědí z pracovního poměru, kolektivní smlouvy, jednání s odbory
 • Náhrada škody - analýza dokumentace a návrh efektivního řešení, vyjednávání s protistranou - mimosoudní řešení sporu, zastoupení před soudem
 • Vymáhání pohledávek - analýza dokumentace, monitorování pohledávky, vypracování návrhu na platební rozkaz, mimosoudní jednání, zastoupení před soudem, návrh na řízení exekuce a její sledování
 • Korporátní agenda - analýza problému, návrh řešení, kontrola existujících smluv, provedení změn v orgánech spol., zvýšení základního kapitálu, převody obchodních podílů, přeměny společností, asistence při vymáhání náhrad škody
 • Autorské právo - ochranné známky

Účetnictví a Daně

 • Vedení účetnictví - evidence faktur a závazků, zajištění fakturací, vedení poklady hmotného i nehmotného majetku, sledování pohledávek, vypracování účetní závěrky vč. daňového přiznání
 • Daňový servis - registrace k DPH a její evidence, vypracování typu daňového přiznání podle vybraného trhu
 • Finanční poradenství - sestavení účetnictví podle mateřské společnosti, analýza prvotních a operativních rizik, vytvoření předpokladu break-even pointu, sestavení ekonomické výsledovky a rozvahy, sledování cashflow, kontrola a příprava smluv, tvorba reportu pro banku, zastupování při jednání s úřady, založení bankovního účtuZajímá Vás: Jak pracujeme? Jak začít spolupráci? Jaké jsou cenové podmínky? 
Více informací zde.

V případě, že máte zájem o více informací, kontaktujte nás e-mailem na jan@emb-centre.org a dohodněte si úvodní, nezávaznou bezplatnou konzultaci.