• Domů
 • O nás
 • Export / Import
 • Stáže / Vzdělání
 • Kulturní porozumění
 • Kontakty

Jak pracujeme?

Individuálním, přátelským a profesionálním přístupem se věnujeme začínajícím i již zavedeným malým a středním firmám, exportérům a mladým podnikatelům v jejich dalších exportních / importních aktivitách s partnery z nově se rozvíjejících se trhů.

Ke zlepšení ekonomických výsledků, k růstu exportu / importu a ke zvýšení konkurenceschopnosti a prosperity podniků využíváme efektivní nástroje moderního řízení komerční diplomacie.

Naše řešení spočívá v podobě profesionálního a přátelského přístupu, odborně poskytovaných exportních / importních služeb, sdílení našich zkušeností z mezinárodního obchodu a využívání kontaktů ve vybraných rozvojových zemích, jakými jsou v tuto chvíli Angola, Etiopie, Ghana, Kazachstán, Peru, Rusko a Uzbekistán.

Tento cenná komplexní metodika je vhodná speciálně pro začínající či již fungující malé a střední podniky, které mají oproti velkým firmám menší finanční rozpočet, určitá omezení k přístupu ke spolehlivým informacím a nebo nemají dostatečně širokou partnerskou síť v zahraničí.

Díky tomu jsme schopni Vaší firmě nabídnout prevenci a identifikaci při vyhledávání obchodních kontaktů a jejich prověření, přípravy na jednání, zastoupit Vás ve vyjednávání, seznámit Vás blíže s kulturními odlišnostmi a zajistit účast na veletrzích. Dále zajišťujeme služby spojené s exportem / importem, které se týkají následujících oblastí: cla a kvóty, dovozní / vývozní licence, doprava a logistika, cestovní služby, skladování, obchodní prostory, doprava a pojištění, finanční služby, daňové a účetní služby, překladatelské a tlumočnické služby, právní služby, průzkumy trhu, HR, prodej a marketing, rozvoj podnikání, start-up služby, patentová ochrana, zakládání společností, informační služby.


Jak nejlépe začít naší spolupráci?


Kolik stojí naše služby?

Úvodní konzultace je bezplatná. Cena za naše služby na podporu exportu v rámci komerční diplomacie, business developmentu a export managementu závisí na konkurenceschopnosti Vašeho výrobku, potenciálu trhu, rizikům vstupu na nový trh a délce vzájemné spolupráce. Cena se skládá ze dvou složek, ze  vstupního  poplatku a z provize za úspěšné splnění dohody.

Jak dál postupovat?

Náš přístup se skládá z následujících kroků:

1. krok

 • Vyplňte a zašlete nám krátký dotazník s Vaším dotazem či potřebou
 • Seznámíme se s Vaším požadavkem - dle závažnosti a základního popisu vám nabídneme nezávazné řešení. 
 • Pokud vyhodnotíme, že jsme schopni Vám pomoci, budeme pokračovat dalším krokem. V opačném případě Vás budeme informovat o důvodu, proč tak nejsme schopni.
 • Dohodneme si první komunikační setkání / Skype call a identifikujeme společně Vaše zájmy a potřeby.
 • V případě zájmu je možné podepsání na NDA (dohoda o mlčenlivosti) s tím, že veškeré námi konzultované informace jsou interního typu.

2. krok

 • Na další setkání / Skypu přijdeme s návrhem řešení a připravíme pro Vás návrh obchodních podmínek spolupráce, na kterých bychom se následně společně domluvili.
 • Identifikujeme stávající rizika a příležitosti, vytvoříme pracovní SWOT analýzu a sestavíme návrh akčního plánu (Obchodní rozvoj a podpora formou konzultací, Project managementu, Outsourcingu exportních aktivit atd.)
 • Po uzavření dohody o spolupráci Vás seznámíme se nezbytnými informacemi týkající se vstupu na zahraniční rozvojové trhy, např. obecné poradenství ( základní klíč k úspěšnému podnikání v rozvojových zemích, typické chyby exportérů na vybraných trzích, základy účetnictví a daňového systému, rozdíly ve formách vstupu na zahraniční rozvojové trhy, právní prostředí, celní procedury, licence a certifikace, politické, sociální a interkulturní aspekty, formy založení společnosti, povolení k pobytu, víza, pronájem prostor atp.)
 • Následně společně optimalizujeme Vaše investiční, obchodní, marketingové či exportní business plány a strategie na ve vybraných rozvojových zemích.
 • Na základě našich praktických zkušeností Vám navrhneme technické a věcné úpravy Vašich podnikatelských plánů. Případně společně s Vámi vypracujeme obchodní, marketingový, podnikatelský, exportní plán.
 • V případě, že chcete podat Váš projekt k místním i zahraničním autoritám v rámci podání přihlášek pro rozvojové podnikatelské aktivity, tak Vám Váš projekt evalujeme a doporučíme nejvhodnější řešení.

3. Krok

 • Realizace - dle odsouhlaseného harmonogramu Podnikatelského záměru
 • Průběžné vyhodnocení dílčích úkolů, a aktivit
 • Závěrečné vyhodnocení projektu

Pokud máte zájem, tak neváhejte a kontaktujte nás na: jan@emb-centre.org


Jednoduchá příležitost pro malé a střední firmy

V současné době spatřujeme největší problém nejen českých malých a středních podniků při udržení konkurenceschopnosti a zároveň se věnovat rozvoji spolupráce s nově se rozvíjejícími trhy.

S novými exportními / importními příležitostmi však vzniká pro mnoho malých a středních firem hned několik základních otázek, kterými jsou např.:

 • Jak mám najít na daném trhu kvalitního partnera?
 • Jakou jsou bariery vstupu na vybraný trh?
 • Vidím překážku v jazykové a kulturní bariéře, jak ji překonat?
 • Na jaké spolehlivé partnery se mám v dané zemi obrátit?
 • Má smysl se zabývat exportem na rozvíjející se trhy, když si nemohu dovolit přijmout další nové pracovníky?

Na základě naší vlastní zkušenosti z mezinárodního obchodu si takové věci uvědomujeme a přicházíme s jednoduchým a funkčním řešením pro firmy v podobě Vzdělávání a Working Placementu / Stáží nejen českých, ale i zahraničních studentů z nově se rozvíjejících zemí:

Pokud se Vaše firma chce zapojit do projektu Export / Import Internship Program, stačí nás kontaktovat na uvedeném kontaktu jan@emb-centre.org 

Podmínky

 • Vaše firma musí být v kategorii malých a středních podniků
 • Váš profesionální a přátelský přístup směrem ke stážistovi
 • Váš skutečný zájem naučit stážistu odbornostem vašeho produktu ,aby jej uměl správně uplatnit v mezinárodním obchodě, kde získává potřebné zkušenosti ,které jsou výhodné pro Vás i pro něj.
 • Uhradit jednorázový, registrační poplatek 10 EUR / 250 CZK (za individuální konzultaci nad nejvhodnějším kandidátem na stáž, vyhledávání a celková organizace)

Získáte

Prostřednictvím vybraných stážistů získáte následující, cenné výhody:

 • Možnost zaškolit a vychovat své budoucí zaměstnance
 • Zanedbatelné náklady (Možnost si vyzkoušet svého potencionálního zaměstnance ještě před tím, než si jej vyberete)
 • Seznámení a získání kulturních poznatků, které jsou důležité pro jednání ve vybrané rozvíjející se zemi (v případě, že máte zájem o zahraničního stážistu)
 • Klíčové kontakty, které mohou napomoci Vašemu dalšímu obchodu (exportu / importu)
 • Naši záštitu a koordinaci exportní podpory na vybraný trh
 • Individuální přístup a konzultaci z naší strany pro kvalitní integraci stážisty do Vaší firmy
 • Společné vyhodnocení práce stážisty
 • Individuální exportní poradenství na vybraný trh v rámci naší Trianglové spolupráce (ta funguje ve složení (Vaše firma + Stážista + My)